Еленя

Първият ден от шестдневната седмица на елфите, чието име означава „ден на звездите”. Той бил последван от анаря, исиля, алдуя, менеля и валаня. На синдарин името било оргилион.