Валаня

Последният ден от шестдневната седмица на елфите, който бил посветен на валарите. Валаня било куенийско название, но денят имал и много други имена сред елфите. Друго куенийско название било тарион, а на синдарин денят бил наричан още орбелаин и родин. В Средната земя денят се отбелязвал с празненства и бил наричан хайдей.