Родин

Едно от двете синдарински названия на последния ден от шестдневната седмицата на елфите наред с орбелаин. Денят, който на куеня бил наричан валаня и тарион, бил посветен на валарите.