Елфи на Трандуил

Народът на горските елфи, сред които имало и синдари. Те живеели в Мраколес а през Третата епоха техен водач бил Трандуил, син на Орофер. В североизточните части на гората Трандуил живеел в подземна крепост, по подобие на родственика му Тингол от Менегрот. Там елфите на Трандуил живеели в относителна безопасност до Войната за пръстена. Леголас Зеленолист, който бил част от Задругата на пръстена, също бил от този народ.