Елфи от Дориат

Онези елфи от синдарите, които живеели сред горите на централен Белерианд — Нелдорет и Регион, били под властта на крал Елу Тингол. Този народ, чиито владетел бил посетил Валинор в ранните си години и чиято кралица била от ордена на маярите, се считали за най-благородни от сивите елфи.