Елфи от Сирион

Елфическо владение при устието на Сирион през последните дни на Първата епоха. Живеещите там елфи се били спасили от унищожението на Белерианд, и най-вече Гондолин и Дориат. Кралството било унищожено на свой ред не от Моргот, а от синовете на Феанор, които искали силмарила от Елвинг, живееща заедно с елфите от Сирион.