Елфи от Средната земя

Елфите, които живеели в Средната земя, били в по-голямата си част авари или такива, които се отказали от Великото пътуване (горски елфи, нандори и синдари). От елфите, които напуснали Средната земя и отишли в Аман, мнозина нолдори се завърнали, а някои от тях все още били живи по време на Войната за пръстена.