Енердил

Легендарен, а вероятно и митичен майстор от Гондолин. Според някои сведения, Енердил бил създателят на първия елесар — великолепен зелен скъпоценен камък, през който развалени и счупени неща се виждали отново цели и непокътнати. Този елесар бил даден като подарък на Идрил Келебриндал. Тя го дала на сина си Еарендил, който го носил в пътешествията си във Великото море.

Според други, по-скорошни и вероятни сведения обаче, Келебримбор бил създателят на този елесар, както и на по-късния камък, носен от Арагорн. Дори и това да е вярно, гондолинският майстор Енердил може все пак да е съществувал, макар и да е възможно това да е бил временен герой, който нямало да бъде използван от Толкин.