Еотаин

Член на еореда на Еомер, който избил орките, пленили Мери и Пипин, на границата с гората Ветроклин. Еотаин не бил така доверчив като своя предводител и не повярвал, че изобщо съществували хобити и не искал да дадат конете на тримата странници.