Еотеод

Народ северняци, които техният предводител Фрумгар довел до северните части на р. Андуин. Хората на еотеода били предшествениците на рохиримите — по времето на Еорл Млади те се притекли на помощ на Гондор и за отплата получили земята Рохан.