Етринг

Град в близост до долината на р. Рингло. Построен на близо петдесет мили под мястото, където извирала р. Рингло, Етринг бил основен брод (а вероятно и единствен) на тази река. Градът се намирал на пътя между южните владения на Гондор Пеларгир и Арагорн със сигурност е преминавал през него по време на Войната за пръстена.