Камък на трите околии

Камък, намиращ се на Източния път, който обозначавал мястото, на което се срещали границите на Източната, Западната и Южната околии в Графството. Близо до камъка се намира и самият център на Графството. Камъкът се намирал приблизително на осем километра от Крайречкино и на 22 километра западно от Жабомор.

Четвъртата околия — Северната, не се срещала с останалите при Камъка на трите околии. Нейните граници се срещали с тези на Западната и Източната околии на около 16 километра северно от камъка.