Жабомор

Село в източната околия на Графството. Намирало се на Източния път между камъка на трите околии (22 км на запад) и моста на река Брендивин (35 км на изток). Непосредствено на север от селото, потокът на име Рекичката се разделял на две, създавайки по този начин голяма водниста област — вероятно така селцето е получило името си „жабени блата”.

До Войната за пръстена селцето е било известно преди всичко със своята механа „Плаващия дънер”. За краткото време, когато Графството било превзето от Саруман, то станало дом на Първи източен отряд на ширифите и пак там носителите на пръстена били „арестувани”.

Названието на английски е съставено от думите frog+moor+town „жаба+мочур+град”. Елементът moor/mor има значение на „мочурлива земя”. Любомир Николов превежда първата дума, оставя втората непроменена и изпуска изцяло третата, оттук и името Жабомор.