Плаващия дънер

Механа в селцето Жабомор в източната околия на Графството. „Плаващият дънер” се намирал на Източния път, който минавал през Графството на половината път между Хобитово и моста на река Брендивин. По време на Войната за пръстена, Шарки и неговите главорези превзели Графството и затворили механата (вероятно отново е била отворена след прогонването им).