Киряхер

Син на крал Кириандил, който бил последният корабен крал на Гондор. Пристанището Умбар бил превзето от дядо му Еарнил, но гондорците трудно отбранявали пристанището от нападения. В едно от тези нападения бил убит и Кириандил. Киряхер бил търпелив мъж, който бавно укрепил флота и войските си на север докато не бил уверен в победата си. Тридесет и пет години след смъртта на баща си той нападнал южните земи и окончателно победил народа на Харад. По това време Киряхер приел името Хиярмендакил, тоест „Южен победител”.

Киряхер управлявал Гондор в продължение на 134 години и бил наследен от сина си Атанатар II Алкарин.