Крал на Дориат

Титла на двамата елфически владетели от рода на синдарите, които управлявали Дориат в продължение на дълги векове от основаването му дълги години преди началото на Първата епоха до падението му от ръцете на синовете на Феанор.