Кула на Амон Сул

Кула, построена от Елендил след основаването на Арнор, където се намирал един от палантирите на Северното кралство. Тя се намирала на хълма Амон Сул или Бурния връх, който по това време бил в централните части на Северното кралство. След разпадането на Арнор кулата била унищожена от войските на Ангмар.