Ладрос

Планинска област на северозапад от Дортонион. За кратко тя била във владение на рода на Беор Стари, но по-късно била предадена на Моргот при Дагор Браголах. Областта Ладрос най-вероятно е била във владение на Финрод Фелагунд (знае се, че братята му Ангрод и Аегнор са владели „северните склонове на Дортонион”, според Куента Силмарилион 14, За кралствата в Белерианд). По-късно (най-вероятно около 400-на година от първата епоха) Финрод поверил тези земи на Боромир от рода на Беор Стари, чиито членове дълго време били предани в негова служба.

От рода на Беор, трима били господарите на Ладрос — самият Боромир, синът му Брегор и синът на Брегор, Бреголас. По времето на Бреголас Моргот завладял Дортонион и Ладрос при Дагор Браголах, където самият Бреголас намерил смъртта си. Неговият брат Барахир и дванадесет верни на него мъже, включително и синът му Берен, се превърнали в изгнаници в собствените си земи и нападали силите на Моргот от скритото си леговище при Тарн Аелуин на южната граница на Ладрос. Те били предадени от Горлим Нещастни и всички без Берен били убити, а той успял да избяга на юг. От тогава Ладрос попаднал в хомота на Моргот докато накрая бил погълнат от Великото море в края на Първата епоха.