Ленве

Елф, който бил телер по произход. Той потеглил на Великото пътешествие от Куивиенен. Когато телерите достигнати река Андуин и по пътя си на запад видели Мъгливите планини, той се отклонил от пътешествието и повел част от телерите на юг надолу към долините на Андуин, за да основе народа, известен като нандори.