Линхир

Град южен Гондор, лежащ до р. Гилраен, близо до устието на Андуин. Там се провела една от битките във Войната за пръстена.