Литлад

Пепеливата равнина, която лежала под северната планинска стена на МордорЕред Литуи. Тя лежала на изток в тази област, отвъд Горгорот и Барад-дур.