Лотрон

Елфическо название за петия месец от годината. Лотрон била дума на синдарин, която през Третата епоха се използвала единствено от дунеданците. На куеня месецът се наричал лотесе.