Лугбурз

Едно от имената на Черната кула — Барад-дур. Това било името и на Черната реч и като такова било използвано от слугите на Саурон, а вероятно и от самия Саурон.