Маррок Брендифук

Най-малкият от тримата синове на Гормадок Брендифук от Бренди-палат. Двамата му по-големи синове били Мадок (който наследил званието господар на Фуков край) и Садок. Подобно на братята си, Маррок имал много потомци, въпреки че нямаме подробни сведения за неговото родословно дърво.