Садок Брендифук

Гормадок Дълбокоров от Бренди-палат имал трима синове: Мадок, Садок и Маррок. Най-големият, Мадок, станал господар на Фуков край, и дал началото на разклонение на семейното дърво, което стигнало до Мериадок Брендифук. Садок имал двама синове и една дъщеря, Салвиа, която се омъжила за Гундабалд Болгер.