Менегилда Гуулд

Съпруга на Роримак Брендифук, който бил господар на Фуков край в края на XXX век от Третата епоха. Менегилда била майка на Сарадок и баба на Мери Брендифук от Задругата на пръстена.

Името Менегилда означава „златокоса” и вероятно е принадлежала към рода на светлокосите дъждокрийци.