Меретронд

Залата на пиршествата в Минас Тирит. Там Арагорн организирал пир за крал Еомер при завръщането му в Минас Тирит след Войната за пръстена. Думата е съставена от елфически думи „мерет” за пир и „ронд” за „зала”. Въпреки че залата не била описана, предполага се, че е имала висок, сводест покрив.