Миндеб

Река в Белерианд, която течала на юг от Крисаегрим. Тя бележела източната граница на Димбар и се вливала в Сирион в Бретилския лес.