Нан-тасарион

Едно от многото название на земите, където водите на Нарог се вливали в Сирион. Там растяла върбова гора, заради която земите били наричани Нан-тасарион, Тасаринан и Нан-татрен, всяко от което означава „долина на върбите”.