Тасаринан

Име за върбовата гора, която се простирала в централен Белерианд на мястото, на което река Нарог се вливала в Сирион. Местността била позната по-добре с името Нан-татрен, но била наричана и Нан-тасарион. Всички тези названия имат едно и също значение — „долина на върбите”.