Нежелаещи

Авари — тези елфи, които отказали да заминат за Валинор и останали да странстват в земите около Куивиенен.