Нен Лалаит

Ромолящ поток, който извирал под Амон Дартир в Еред Ветрин и течал на северозапад към сенчестите поля на Дор-ломин. Ручеят минавал край дома на Хурин, чиято първа дъщеря била кръстена на него.