Амон Дартир

Възвишение в планинската верига Еред Ветрин, планините на сянката, които разделяли Дор-ломин на север от Белерианд на юг. Амон Дартир се намирал близо до дома на Хурин в югоизточните части на Дор-ломин, а от северните му склонове извирала Нен Лалаит. Тайните и труднопроходими пътеки през Амон Дартир били единственият начин да се пресекат Еред Ветрин.