Нинуи

Така дунеданците наричали втория месец на годината. Думата „нинуи” е на сивоелфически, докато на куеня тя се нарича „нениме”. Елементът „нен” в двете названия означава „вода”, вероятно заради късните зимни дъждове.