Нолдорската порта

Проход в планините между северен Невраст и Хитлум, който бил построен от нолдорите, последвали Тургон в ранните години на Първата епоха. След като Тургон заминал за Гондолин, Портата била изгубена, но векове по-късно отново била намерена и използвана от Туор по време на бягството му от земите на Хитлум. Портата била наричана още Анон-ин-Гелид.