Окото на Саурон

От най-високата кула в Барад-дур, Саурон постоянно наблюдавал земите и кралствата в Средната земя. „Окото на Саурон” е метафора за неуморното му бдение, както и за неговата воля.