Оркски свърталища

Подземните тунели и бърлоги на орките, намиращи се из северните планини на Средната земя, и най-вече в Мъгливите планини и планината Гундабад.