Остохер

Син на Анардил и потомък на Анарион, който управлявал Гондор като седми крал. В началото на неговото управление, той започнал голям строеж — възстановяването и разрастването на Минас Анор. Явно продължилият десет години строеж дал името на Остохер — „господар на крепостта”. След построяването й, Остохер направил Минас Анор своя лятна резиденция, което се превърнало в традиция сред потомците му. Остохер управлявал Гондор осемдесет и една години и бил наследен от сина си Таростар, който станал известен с прозвището Ромендакил I.