Анардил

Нуменорският крал Тар-Менелдур имал син на име Анардил. Анардил станал шести крал на Нуменор и, съюзявайки се с Гил-галад, основал първите владения в Средната земя. Управлявал под името Тар-Алдарион.

Ала три хиляди години по-късно, друг Анардил станал шестият крал на друго кралство — Анардил, син на Еарендил, станал владетел на Гондор.

Анардил е известен главно с това, че бил последният крал, живеещ в Осгилиат. Анардил управлявал Гондор осемдесет и седем години и бил наследен от сина си Остохер.