Ото Влачи-Торбинс

Синът на Лонго Торбинс. Бащата на Ото — Лонго, бил чичо на Билбо Торбинс, което правело Ото братовчед и наследник на Билбо. Той и съпругата му Лобелия с нетърпение очаквали наследството си — домът на Билбо в Торбодън. Ото обаче никога нямало да го наследи, тъй като Билбо променил своето завещание и определил за свой наследник Фродо Торбинс. В крайна сметка, Фродо продал Торбодън на Лобелия, ала Ото бил умрял шест години по-рано и така и не поживял в смяла, който цял живот бил очаквал.