Палена поляна

Остатък от странната „война” между злите дървета от Старата гора и хобитите във Фуков край, която се провела дълги години преди Войната за пръстена. Дърветата нападнали Плета, който пазел хобитите от този край, а хобитите изгорили стотици дървета в огромна клада. Мястото, на което това се случило, било Палена поляна.