Первинка Тук

Трето дете и най-малка дъщеря на тан Паладин Тук II и Шипка Рътлинска; сестра на Перегрин Тук от задругата на пръстена.