Шипка Рътлинска

Съпруга на тан Паладин Тук II и майка на Перегрин Тук от задругата на пръстена.