Перла Тук

Най-голямата рожба на тан Паладин Тук II и Шипка Рътлинска. Тя била сестра на Перегрин Тук I от задругата на пръстена.