Пимпернел Тук

Второ дете на тан Паладин Тук II и Шипка Рътлинска; сестра на Перегрин Тук от задругата на пръстена.