Пламотвор от Задмория

Название на Гил-ЕстелЕарендил Мореплавателя, който се носи из небесата, а на челото му е поставен силмарила, изтръгнат от короната на Моргот и издигнат от валарите в небето. Думата означава „носител на пламък”.