Гил-Естел

След като Еарендил и Елвинг се отправили на запад, над Средната земя се издигнала нова звезда. Това бил силмарилът, който Еарендил носел на челото си докато плавал в небесата на кораба Вингилот. Това било прието като знамение, че валарите не са забравили Средната земя и звездата била наречена Гил-Естел, което означава „звезда на надеждата”. Скоро след това войските на валарите сразили Моргот в Ангбанд във Войната на гнева.