Полуорки

Създания, създадени от орки и хора от вълшебника Саруман в Исенгард. Подобно на урук-хаите на Саурон, те можели да устояват на слънчева светлина. Някои от тях били наречени хора-гоблини.