Портата

Северната порта на Фуков край, която пазела Източния предел на Графството от странниците, идващи по Източния път. Тя се намирала в северния край на Плета.