Портата на Мория

Название на двете порти на Мория. Едната врата била на западния изход към елфическите земи на Ерегион, а другата била на западния изход при долината Нандухирион.